Meteen naar de inhoud

Rijschool Hendrik van der Pol

Algemene voorwaarden

Ben jij al klaar voor de eerste keer achter het stuur?

Art. 1. Verplichtingen van de Rijschool:

 1. Je krijgt praktijkles van een rijinstructeur die voldoet aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Zo heeft hij o.a. een geldig “Instructeur certificaat”.
 2. Je examen moet binnen twee weken nadat je dat hebt aangevraagd door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag naar het exameninstituut sturen en de kosten voldoen. Je kunt de rijschool machtigen via DigiD.
 3. Je legt het examen in principe af met de auto waarin je rijles hebt gehad. Het kan echter gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 4. De rijschool heeft voor het geval dat er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk zijn, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

Art. 2 Verplichtingen van de cursist:

 1. Om rijlessen te kunnen volgen moet je 18 jaar zijn en een geldig legitimatiebewijs bij je hebben. In het geval van “2todrive” kun je beginnen met de lessen op 16,5-jarige leeftijd. Alle informatie hierover is te vinden op www.2todrive.nl.
 2. Zorg ervoor dat je op tijd klaar staat voor de rijles op de afgesproken plaats. De instructeur zal altijd 5 minuten op je wachten en je proberen te bellen, mocht je door omstandigheden te laat zijn. Ben je er dan nog niet dan heeft de rijschool het recht om je die rijles in rekening te brengen.
 3. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel 48 uur van tevoren. Zeg je af binnen die 48 uur dan heeft de rijschool het recht om je de rijles in rekening te brengen. (zaterdagen, zondagen en feestdagen worden wel meegerekend). Indien de instructeur niet direct bereikbaar is dan kun je je afmelden via WhatsApp of sms.
 4. Een laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht als je een dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is in het geval van een overlijden in je naaste familie en de begrafenis nog plaats moet vinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid, aan de rijschool, om mentaal en fysiek veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer.
 6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in art. 2.5 staat vermeld, dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in art. 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Art. 3 Over de betaling van de afgenomen diensten gelden de volgende regels:

 1. De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en evt. andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken.
 2. Je kunt direct voor je rijles contant (gepast) betalen of in het geval betaling op rekening wordt er een factuur, voor de afgenomen lessen, per mail gestuurd. De betaling hiervan dient voor de betalingstermijn (8 dagen) verstreken is te worden voldaan. Gebeurt dit niet dan kunnen de rest van de lessen of evt. tussentijdse toets en examen worden afgezegd.
 3. Voor betaling van de rijlessen/lespakketten/examens/TTT ontvang je een factuur. De betaling dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Gebeurt dit niet dan kunnen de rest van de lessen, tussentijdse toets en/of examen worden afgezegd.
 4. Komt het toch voor dat je niet op tijd betaalt dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie of een mondelinge waarschuwing, of per WhatsApp of per e-mail. Je ontvangt een herinneringsfactuur van de betalingsachterstand per mail. Je hebt dan 3 dagen de tijd om alsnog aan je betalingsverplichting te voldoen. Als de betaling uitblijft, ontvang je een tweede herinneringsfactuur verhoogd met € 20,00 administratiekosten incl. btw. De rijlessen worden dan per direct gestaakt tot de betaling is voldaan. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen verstreken zijn na de dagtekening op de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijk vastgestelde rente. Mocht het toch voorkomen dat je niet betaalt dan schakelt de rijschool mogelijk een incassobureau in. In dat geval worden de bijkomende kosten aan jou en/of je ouder(s) en/of voogd(en) in rekening gebracht.

Art. 4. Overeenkomst

 1. Voor het volgen van een rijopleiding zal er een lesovereenkomst ondertekend moeten worden. Deze overeenkomst lever je in bij de rijschool voor aanvang van de rijlessen.
 2. Bij de pakketten 4-6 is betaling in twee termijnen mogelijk:
  1. De eerste termijn (de helft van de betaling van het totale bedrag) dient voor aanvang van het lespakket op de rekening van de rijschool te zijn gestort.
  2. De tweede termijn dient binnen 8 dagen, na de helft van de te volgen lessen uit het lespakket, op de rekening van de rijschool te zijn gestort.

Art. 5. Rij(her)examen of tussentijdse toets

 1. 48 uur voor de aanvang van het examen of een tussentijdse toets moeten alle openstaande posten voldaan zijn. Indien dit niet het geval is heeft de instructeur de mogelijkheid om het examen niet door te laten gaan. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de leerling.
 2. Zoals eerder vermeld, dient de rijschool binnen 2 weken nadat je het examen hebt aangevraagd, deze bij het CBR te hebben aangevraagd.
 3. Als de leerling niet of te laat op het examen en/of tussentijdse toets verschijnt buiten de schuld om van de rijschool, komt het examen en/of tussentijdse toets te vervallen en moet de leerling de kosten dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en/of tussentijdse toets.
 4. Mocht het rijexamen en/of tussentijdse toets niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door sneeuw of ijzel, dan hoeft de leerling het nieuwe examen en/of tussentijdse toets niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om de kosten van één extra rijles door te berekenen aan de leerling en/of ouder(s) en/of voogd(en).
 5. In de volgende gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van je rijschool een nieuw examen, plus 2 rijlessen van een uur, zonder iets hiervoor te hoeven betalen:
  1. Als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf.
  2. Als de lesauto (door een onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er ook geen vervangende lesauto van een gelijksoortig type voorhanden is.
  3. Als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er ook geen vervangende lesauto van een gelijksoortig type aanwezig is.

Art. 6. Stoppen met de lessen.

 1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je rijopleiding. Als je geen lespakket hebt afgesproken, dan kun je altijd per direct stoppen met je opleiding. Wel dien je dit 48 uur voor de eerstvolgende afgesproken rijles te melden.
 2. Heb je een lespakket afgesproken, dan kun je alleen stoppen in overleg met de instructeur. Standaard dient het lespakket te worden voldaan en zal hier geen restitutie voor plaatsvinden. Tenzij anders overeengekomen met de instructeur.

Art. 7. Vrijwaring/ Aansprakelijkheid

 1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
  1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of schades. Hij draagt zelf het risico.
  2. Als je je tijdens de rijles opzettelijk misdraagt zodat er, ondanks ingrijpen van je instructeur, een aanrijding plaats vindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als er na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
  4. Het is verboden om de rijles te volgen als je medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
  5. Je dient de rijschool op de hoogte te brengen indien je een ontzegging van de rijbevoegdheid. (Die kun je krijgen als je voor de rechter gedaagd bent omdat je onder invloed op de (brom)fiets reed) Als je dit niet naar waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen dan ben jij aansprakelijk voor de eventuele financiële gevolgen zoals boetes en schades.

 

Art. 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Art. 9

Betaling kan plaats vinden op bankrekeningnummer: NL03INGB0006883377

Ten name van: Rijschool Hendrik van der Pol

Midlumerlaan 12

8861 JL Harlingen

KvK nummer: 63660512

Btw-nummer: NL001450768B40

Rijschoolnummer: 2136G4

Art. 10

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je rijlessen volgt, heeft de Rijschool van jou persoonlijke gegevens nodig om haar bedrijf te kunnen uitoefenen. Deze gegevens bestaan uit: Naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en je geboortedatum. Met de ondertekening van de lesovereenkomst ga je hiermee akkoord. Je mag inzage vragen in de gegevens die we over jou opslaan en je mag aangeven of je deze gegevens wil laten aanpassen of laten “vergeten” indien dit mogelijk is i.v.m. de bedrijfsvoering.

Gegevens betreffende je gezondheid worden niet opgeslagen. Het CBR beheert de gezondheidsverklaring. Alleen datgene wat je rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden (zie art. 2. punt 5-7) dien je te bespreken met je instructeur, je hoeft daarbij niet in detail te treden.

Wanneer je geslaagd bent delen wij dit graag met een bericht en foto op Facebook en Twitter, dit gebeurt alleen met jouw mondelinge toestemming.